Att fika är något som är populärt i hela världen. Visserligen kan fika och dess innebörd variera för individer från olika delar av världen. Fika är trots allt en svensk term och ligger oss svenskar nära till hjärtat. I andra…