För många är att vakna på morgonen liktydigt med att dricka kaffe. Både för att vakna och för att det är en inarbetad rutin. På jobb ska det drickas förmiddags- och eftermiddagskaffe och det är då man har möjlighet till…